Image Caption

kurs powożenia

Image Caption

Kurs podkuwacza

Image Caption

Kurs lonżowania

Image Caption

Kurs pierwszej pomocy medycznej i weterynaryjnej

Image Caption

Kurs szacowania wartości hodowlanej i użytkowej koni

Image Caption

Kurs przygotowania koni do prezentacji i pokazów

Projekt „Konno w XXI wiek - szansa dla obszarów wiejskich w rozwoju hodowli i nowych metod wykorzystania koni", którego realizatorem jest Polski Związek Hodowców Koni, skierowany jest do przedsiębiorstw oraz ich pracowników. Przedsiębiorstwa, które mogą być beneficjentem projektu muszą:

- posiadać siedzibę, filię lub oddział w woj. mazowieckim
- zatrudniać nie więcej niż 49 pracowników
- prowadzić działalność związaną z przemysłem konnym

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z przemysłem konnym to firmy działające na rzecz złożonego kompleksu gospodarczego obejmującego wiele różnych stref ekonomicznych, wiele, często unikalnych specjalności zawodowych, których łączy jedno:  działanie na rzecz hodowli i użytkowania koni.

Zawody funkcjonujące na świecie w przemyśle konnym to m.in.: hodowca, zawodnik – jeździec, masztalerz, ujeżdżacz, kowal, podkuwacz, lekarz weterynarii, technik weterynarii, technik laboratoryjny, masażysta koni, luzak, trener, instruktor, powożący, dżokej, producent uprzęży, producent siodeł, chiropraktyk koni, dżokej, fizykoterapeuta koni, specjalista ds. żywienia koni, producent bryczek, policjant konny, menedżer stajni, sędzia, agent ubezpieczeniowy ds. przemysłu konnego, organizator imprez jeździeckich, komisarz, woźnica, handlarz końmi, hipoterapeuta, producent zabawek końskich, dentysta koni, gospodarz toru, osoba zajmująca się transportem koni, konwojent, producent przyczep i koniowozów, architekt stajni, producent przeszkód.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:

- poduwaczy (dla 12 osób)
- zaprzęgowe (dla 24 uczestników)
- lonżowania (dla 12 uczestników)
- pierwszej pomocy medycznej i weterynaryjnej (dla 24 uczestników)
- oceny wartości hodowlanej i użytkowej koni (dla 24 uczestników)
- przygotowania koni do prezentacji i pokazów (dla 24 uczestników)

Szczegóły dot. szkoleń znajdują się w zakładce "Kursy". Terminy rekrutacji na ww. szkolenia podawane będą na bieżąco w aktualnościach.

 

Harmonogram kursów:

 

Nazwa kursu

2013

2014

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

Kurs podkuwacza

21-24 Łąck

 

 

 

 

 

 

 

 

kurs zaprzęgowy

 

 

 

 

 

 

22-25 Stara Miłosna

 

 3-6 Łąck

Kurs lonżowania

 

 

 

6-9 

Stara Miłosna

 

 

 

 

 

Kurs przygot koni do prezentacji, pokazów

 

 

 

 

 

3-6 Łąck

 

 

3-6 Stara Miłosna

Kurs I pomocy med. i wet.

14-17

Stara Miłosna

 

16-19 Łąck

 

 

 

 

 

 

Kurs oceny wartości hodowlanej koni

 

 

 

 1-2 Stara Miłosna

 

 

 

14-15 Łąck